VILLKOR FÖR HYRA AV PLATS FÖR FORDON

Spara ner villkoren som pdf

1  I fordonet får det inte förvaras gods som kan orsaka skada, t ex livsmedel, miljöfarligt,
brandfarligt, eller explosivt material. Det är inte heller tillåtet att förvara gods som Kunden inte har laglig rätt att inneha i fordonet.

2  Vid uppställning mer än 14 dagar ska huvudströmbrytare ska vara frånslagen eller så ska batterierna vara bortkopplade

3  Tillträde till lokalen får endast ske under följande tider: Alla dagar mellan 07:00 och 22:00. Kunden får således ej befinna sig i lokalen under andra tider, utan skall ha lämnat lokalen före kl. 22.00. I annat fall utlöses larm.

4  Om kunden genom eget vållande, i strid mot gällande regler, orsakar falsklarm så skall kunden betala för de utryckningskostnader som uppkommer.

5  Kunden får ej låta annan kund eller annan obehörig person passera in eller ut tillsammans med honom/henne genom dörr/port vid något tillfälle.

6  Kunden ansvarar för att nycklar förvaras på betryggande sätt och att de ej kommer i orätta händer. Om kunden blir av med någon av nycklarna måste kunden omedelbart anmäla detta till Förrådshuset. Förlust av nycklar debiteras med 500:-. Nyckel som inte har återlämnats 14 dagar efter avslutat hyresavtal debiteras med 500:-.

7 Kunden ansvarar själv för att objektet är försäkrat.