VILLKOR FÖR VINTERFÖRVARING AV FORDON

Spara ner villkoren som pdf

1   Fordonet förväntas förvaras under perioden 1 oktober – 31 mars. Hämtning av fordon före den 31 mars debiteras med en rangeringskostnad på 500:-.

2   Om förlängd hyrestid önskas måste det meddelas senast den 15 mars

3   Vid inlämning av fordonet ska en nyckel lämnas in mot inlämningskvitto

4   Husvagnar, släpvagnar och båtar på trailer ska ha stödhjul och vara flyttbara

5   I fordonet får det inte förvaras gods som kan orsaka skada, t ex livsmedel, miljöfarligt, brandfarligt, eller explosivt material. Det är inte heller tillåtet att förvara gods som Kunden inte har laglig rätt att inneha i fordonet.

6   Huvudströmbrytare ska vara frånslagen eller så ska batterierna vara bortkopplade

7   Latrin- och vattentankar ska vara tömda och gasolflaskor borttagna.

8   Besök till fordonet kan ske på angivna tider (se informationsmail och webbplats). Tillsyn på annan tid kostar 250:-.

9   Om uthämtning ska ske via ombud ska hyrestagaren skriftligen informera Förrådshuset om detta. Ombudet ska visa legitimation.

10  Kunden ansvarar själv för att fordonet är försäkrat.