VILLKOR FÖR HYRA AV PLATS FÖR FORDON UTOMHUS

Spara ner villkoren som pdf.

 

1  I uppställt objekt får det inte förvaras gods som kan orsaka skada, t ex livsmedel, miljöfarligt, brandfarligt, eller explosivt material. Det är inte heller tillåtet att förvara gods som Kunden inte har laglig rätt att inneha i objektet.

2  Tillträde till området får endast ske under följande tider: Alla dagar mellan 07:00 och 22:00. Kunden får således ej befinna sig på området under andra tider, utan skall ha lämnat området före kl. 22.00. I annat fall utlöses larm.

3  Om kunden genom eget vållande, i strid mot gällande regler, orsakar falsklarm så skall kunden betala för de utryckningskostnader som uppkommer.

4  Kunden får ej låta annan kund eller annan obehörig person passera in eller ut tillsammans med honom/henne genom grind vid något tillfälle.

5  Kund med egen nyckel ansvarar för att nycklar förvaras på betryggande sätt och att de ej kommer i orätta händer. Om kunden blir av med någon av nycklarna måste kunden omedelbart anmäla detta till Förrådshuset. Förlust av nycklar debiteras med 500:-. Nyckel som inte har återlämnats 14 dagar efter avslutat hyresavtal debiteras med 500:-.

6  Kunden ansvarar själv för att objektet och dess innehåll är försäkrat.